Služby

Sídlo firmy

Nabízíme služby v každém kroku Vašeho projektu záložního napájení, a to od původního návrhu až po konečnou instalaci. Společnost také nabízí celou řadu dostupných servisních služeb, které mohou být využity samostatně nebo jako součást smlouvy o údržbě. Jsou vždy upraveny na míru tak, aby řešily situaci klienta.

Poprodejní podpora dodaného zařízení je jedním z kritických faktorů při výběru energetického systému zákazníkem. To je důvod, proč jsme se rozhodli poskytovat pouze kvalifikovanou a certifikovanou podporu k námi dodávaným výrobkům, maximalizovat jejich výkon a minimalizovat náklady celého systému během jeho životního cyklu, při zachování a zhodnocení zákaznického řešení záložního napájení.

Tato služba umožňuje zákazníkům získat kvalifikovanou technickou podporu, pomoc při uvádění zařízení do provozu, technickou pomoc, včetně oprav systémů v místě instalace, školení a dodávky originálních náhradních dílů. Společnost zaručuje, že servisní služby jsou zajišťovány odborným personálem, který byl vyškolen pro servis a údržbu systému přímo u výrobce, s cílem zajistit spolehlivost a bezpečnost dodávaných výrobků v průběhu času. Naši technici jsou také pravidelně školeni o platných bezpečnostních předpisech.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Od našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Baterie a akumulátory nám můžete bezplatně odevzdat. Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech společnosti REMA Systém uvedených na jejích webových stránkách. Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení „přeškrtnutou popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

Více informací o zpětném odběru pro spotřebitele

Hledat v produktech

Hledat  

Proč produkty Borri?

  • Tisíce záložních zdrojů UPS instalovaných po celém světě.
  • Rozsáhlé zkušenosti získané za 90 let existence firmy.
  • Kompletní portfolio výrobků od malých UPS až po výkonné zdroje pro zajištění energie v kritických provozech.

Zastoupení Borri UPS v ČR

Ing. Nikolaj Jordanov
Výpadní 898/20
641 00 Brno

Tel: +420 721 360 370
jordanov@joralex.cz